Spiegel je ziel met een ontspannende massage

September-aanbieding: 90 min. €85,- 

energetische therapie

Malva-therapie gaat over je gezondheid in brede zin en omvat een veelheid aan unieke, gestandaardiseerde behandelmethoden die verzachtend werken en de gezondheid ondersteunen. Magnetiserende behandelingen en (energetische) massages maken altijd deel uit van het behandelplan. 

Je merkt direct dat een behandeling werkzaam is doordat je de energie in je lichaam voelt gaan stromen, je ervaart meer rust en voelt je beter in balans. 

De behandelingen zijn uniek en voelbaar anders. De kennis over chakra’s en aura is afwijkend van wat men doorgaans aantreft.

Neem contact op voor meer informatie.